TRANG CHỦ GIỚI THIỆU HỎI VÀ ĐÁP TỔ CHỨC GÓP Ý DỰ THẢO VB
 • QUY HOẠCH
 • HỘP THƯ
  HỎI ĐÁP
  Văn Bản Pháp Luật Trung Ương-Địa Phương         THÔNG BÁO TỔ CHỨC TẬP HUẤN PHẦN MỀM E-OFFICE
     Ngày 20-21/3/2014 Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành E-Office cho cán bộ, công chức, viên chức của toàn đơn vị. Xem chi tiết . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      Các tin tức khác cùng chủ đề . . . .
  THÔNG BÁO CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN THĂM DÒ KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG . . . . . .
  THÔNG BÁO THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC
  THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG
  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG THEO NGHỊ ĐỊNH 68/2000/NĐ-CP
   [ Xem tất cả tin trong chủ đề nầy ] 65
    Các tin tức mới nhất . . . .
  THÔNG TƯ SỐ 20/2017/TT-BTC CỦA BỘ TÀI CHÍNH
  THÔNG TƯ SỐ 329/2016/TT-BTC CỦA BỘ TÀI CHÍNH
  THÔNG BÁO CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP PHÉP THĂM DÒ KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN T. . . . . .
  THÔNG BÁO THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC
  THÔNG BÁO TỔ CHỨC TẬP HUẤN PHẦN MỀM E-OFFICE
  THÔNG BÁO CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN THĂM DÒ KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG . . .
  TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
  THÔNG BÁO CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP PHÉP THĂM DÒ KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP
    

  Ngày 21 tháng 7 năm 2017 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 75/TB-STNMT về việc công khai tên tổ chức, cá nhân được lựa chọn cấp giấy phép thăm dò khoáng sản tại xã Phú Thuận B và xã Long Khánh B, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp  VĂN BẢN PHÁP LUẬT
  THÔNG TƯ SỐ 20/2017/TT-BTC CỦA BỘ TÀI CHÍNH
    

  Ngày 06 tháng 3 năm 2017 Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 20/2017/TT-BTC về sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 8 Thông tư số 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính)


  CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
  THỰC HIỆN QUY CHẾ LIÊN THÔNG TRONG VIỆC XÁC ĐỊNH NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH ĐỂ TỔ CHỨC SỬ DUNG ĐẤT NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ
    

  Ngày 09 tháng 5 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 451/QĐ-UBND-HC về Ban hành Quy chế liên thông trong việc xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai giữa cơ quan tài nguyên và môi trường, cơ quan thuế và cơ quan tài chính để tổ chức sử dụng đất nộp thuế điện tử.  THÔNG BÁO
  THÔNG BÁO TỔ CHỨC TẬP HUẤN PHẦN MỀM E-OFFICE
    Ngày 20-21/3/2014 Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành E-Office cho cán bộ, công chức, viên chức của toàn đơn vị.


  @ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
  Cơ quan chủ quản: Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Tháp
  Trưởng Ban Biên tập: Võ Minh Tâm - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp  Design 9/2013
  Trụ sở : QL30, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  Điện thoại : 0673.853146, Fax: 0673.851838,  Email : sotnmt@dongthap.gov.vn 
  © Ghi rõ nguồn www.stnmt.dongthap.gov.vn Khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
  Xây dựng và phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường    Lượt truy cập : 326620  Online :  28