TRANG CHỦ GIỚI THIỆU HỎI VÀ ĐÁP TỔ CHỨC GÓP Ý DỰ THẢO VB
HỘP THƯ
HỎI ĐÁP
Văn Bản Pháp Luật Trung Ương-Địa Phương

       TÀI LIỆU HỌP BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP 05 NĂM (2020-2024)
     

Ngày 16 tháng 10 năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành thơ mời số 327/STNMT-CCQLĐĐ về việc mời dự họp Ban chỉ đạo xây dựng Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 05 năm (2020-2024)

Xem chi tiết . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Các tin tức khác cùng chủ đề . . . .
DỰ THẢO QUY ĐỊNH CÁC LOẠI GIÁ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP 05 NĂM (2020-2024)
THƠ MỜI HỌP ĐÓNG Ý DỰ THẢO BẢNG GIÁ ĐẤT 05 NĂM 2020-2024 VÀ DỰ THẢO SỬA ĐỔI QUYẾT ĐỊNH. . . . . .
DỰ TOÁN - PHƯƠNG ÁN KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI, LẬP BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019
CÔNG VĂN SỐ 2575/BTNMT-TCCB VÀ CÁC PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM
 [ Xem tất cả tin trong chủ đề nầy ] 484
  Các tin tức mới nhất . . . .
QUYẾT ĐỊNH SỐ 16/2019/QĐ-UBND NGÀY 15/8/2019 CỦA UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
QUYẾT ĐỊNH SỐ 12/2019/QĐ-UBND NGÀY 19/6/2019 CỦA UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
TÀI LIỆU HỌP BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP 05. . . . . .
DỰ THẢO QUY ĐỊNH CÁC LOẠI GIÁ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP 05 NĂM (2020-2024)
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ NĂM 2019
THÔNG BÁO HỦY GIẤY CHỨNG NHẬN BỊ HƯ HỎNG
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
TÀI LIỆU HỌP BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP 05 NĂM (2020-2024)
  

Ngày 16 tháng 10 năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành thơ mời số 327/STNMT-CCQLĐĐ về việc mời dự họp Ban chỉ đạo xây dựng Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 05 năm (2020-2024)VĂN BẢN PHÁP LUẬT
QUYẾT ĐỊNH SỐ 16/2019/QĐ-UBND NGÀY 15/8/2019 CỦA UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
  

Ngày 15 tháng 8 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định phân cấp, phân công về quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, các hội trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.


CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
KẾT QUẢ KIỂM TRA GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
  

Thực hiện nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp tại Công văn số 17/UBND-KSTTHC ngày 08/5/2019 và Công văn số 31/UBND-KSTTHC ngày 11/7/2019 về việc chấn chỉnh công tác giải quyết thủ tục hành chính qua kết quả kiểm tra quý I năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã lập Kế hoạch và tiến hành kiểm tra công tác giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Đồng Tháp.THÔNG BÁO
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ NĂM 2019
  

Ngày 08 tháng 01 năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 03/TB-STNMT về Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2019@ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Cơ quan chủ quản: Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Tháp
Trưởng Ban Biên tập: Hồ Thanh Phương - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp  Design 9/2013
Trụ sở : Quốc lộ 30, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  Điện thoại : 02773.853146, Fax: 02773.851838,  Email : sotnmt@dongthap.gov.vn 
© Ghi rõ nguồn www.stnmt.dongthap.gov.vn Khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Xây dựng và phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường    Lượt truy cập : 535383  Online :  41