TRANG CHỦ GIỚI THIỆU HỎI VÀ ĐÁP TỔ CHỨC GÓP Ý DỰ THẢO VB
HỘP THƯ
HỎI ĐÁP
Văn Bản Pháp Luật Trung Ương-Địa Phương

       QUYẾT ĐỊNH SỐ 23/QĐUBND-NĐ NGÀY 12/02/2020 CỦA UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
     

Ngày 12 tháng 02 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 23/QĐ-UBND-NĐ về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Cao Lãnh

Xem chi tiết . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Các tin tức khác cùng chủ đề . . . .
NGHỊ QUYẾT SỐ 306/NQ-HĐND NGÀY 21/4/2020 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
NGHỊ QUYẾT SỐ 307/2020/NQ-HĐND NGÀY 21/4/2020 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
NGHỊ QUYẾT SỐ 308/2020/NQ-HĐND NGÀY 21/4/2020 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
NGHỊ QUYẾT SỐ 309/NQ-HĐND NGÀY 21/4/2020 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
 [ Xem tất cả tin trong chủ đề nầy ] 547
  Các tin tức mới nhất . . . .
NGHỊ QUYẾT SỐ 305/NQ-HĐND NGÀY 21/4/2020 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
NGHỊ QUYẾT SỐ 306/NQ-HĐND NGÀY 21/4/2020 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
QUYẾT ĐỊNH SỐ 23/QĐUBND-NĐ NGÀY 12/02/2020 CỦA UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
KẾT LUẬN THANH TRA SỐ 48/KL-TTr.TNMT NGÀY 11/5/2020 CỦA THANH TRA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI. . . . . .
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ NĂM 2019
THÔNG BÁO HỦY GIẤY CHỨNG NHẬN BỊ HƯ HỎNG
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
QUYẾT ĐỊNH SỐ 23/QĐUBND-NĐ NGÀY 12/02/2020 CỦA UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
  

Ngày 12 tháng 02 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 23/QĐ-UBND-NĐ về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Cao LãnhVĂN BẢN PHÁP LUẬT
NGHỊ QUYẾT SỐ 305/NQ-HĐND NGÀY 21/4/2020 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
  

Ngày 21 tháng 4 năm 2020, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Nghị quyết số 305/NQ-HĐND về việc  phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng Trụ sở cấp xã, tỉnh Đồng Tháp


CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
KIỂM TRA GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUÍ I NĂM 2020
  

Thực hiện Kế hoạch số 271/KH-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 và Công văn số 387/SNV-CCCQ ngày 04 tháng 3 năm 2020 của Sở Nội vụ về việc kiểm tra thực hiện cải cách hành chính Quý I năm 2020.THÔNG BÁO
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ NĂM 2019
  

Ngày 08 tháng 01 năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 03/TB-STNMT về Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2019@ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Cơ quan chủ quản: Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Tháp
Trưởng Ban Biên tập: Hồ Thanh Phương - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp  Design 9/2013
Trụ sở : Quốc lộ 30, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  Điện thoại : 02773.853146, Fax: 02773.851838,  Email : sotnmt@dongthap.gov.vn 
© Ghi rõ nguồn www.stnmt.dongthap.gov.vn Khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Xây dựng và phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường    Lượt truy cập : 664517  Online :  15