TRANG CHỦ GIỚI THIỆU HỎI VÀ ĐÁP TỔ CHỨC GÓP Ý DỰ THẢO VB
HỘP THƯ
HỎI ĐÁP
Văn Bản Pháp Luật Trung Ương-Địa Phương

       DỰ TOÁN - PHƯƠNG ÁN KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI, LẬP BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019
     

Ngày 06 tháng 06 năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 1661/STNMT-CCQLĐĐ về việc góp ý dự toán - phương án Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Xem chi tiết . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Các tin tức khác cùng chủ đề . . . .
CÔNG VĂN SỐ 2575/BTNMT-TCCB VÀ CÁC PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM
QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH THANH TRA NĂM 2019 CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TR. . . . . .
CHẤN CHỈNH CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI
LỄ TRAO QUYẾT ĐỊNH CÁN BỘ
 [ Xem tất cả tin trong chủ đề nầy ] 470
  Các tin tức mới nhất . . . .
QUYẾT ĐỊNH SỐ 16/2019/QĐ-UBND NGÀY 15/8/2019 CỦA UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
QUYẾT ĐỊNH SỐ 12/2019/QĐ-UBND NGÀY 19/6/2019 CỦA UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
DỰ TOÁN - PHƯƠNG ÁN KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI, LẬP BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019
CÔNG VĂN SỐ 2575/BTNMT-TCCB VÀ CÁC PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ NĂM 2019
THÔNG BÁO HỦY GIẤY CHỨNG NHẬN BỊ HƯ HỎNG
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
DỰ TOÁN - PHƯƠNG ÁN KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI, LẬP BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019
  

Ngày 06 tháng 06 năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 1661/STNMT-CCQLĐĐ về việc góp ý dự toán - phương án Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đồng ThápVĂN BẢN PHÁP LUẬT
QUYẾT ĐỊNH SỐ 16/2019/QĐ-UBND NGÀY 15/8/2019 CỦA UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
  

Ngày 15 tháng 8 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định phân cấp, phân công về quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, các hội trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.


CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
VỀ VIỆC CẢI THIỆN CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2018
  

Ngày 17 tháng 5 năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 1514/STNMT-VP về việc Cải thiện chỉ số cải cách hành chính năm 2018THÔNG BÁO
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ NĂM 2019
  

Ngày 08 tháng 01 năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 03/TB-STNMT về Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2019@ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Cơ quan chủ quản: Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Tháp
Trưởng Ban Biên tập: Hồ Thanh Phương - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp  Design 9/2013
Trụ sở : Quốc lộ 30, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  Điện thoại : 02773.853146, Fax: 02773.851838,  Email : sotnmt@dongthap.gov.vn 
© Ghi rõ nguồn www.stnmt.dongthap.gov.vn Khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Xây dựng và phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường    Lượt truy cập : 507098  Online :  23