TRANG CHỦ GIỚI THIỆU HỎI VÀ ĐÁP TỔ CHỨC THÔNG TIN NỘI BỘ   
 • QUY HOẠCH
 • HỘP THƯ
  HỎI ĐÁP

             
    Xem
  quy trình hồ sơ

            

  Tra cứu
  thông tin hồ sơ
  Hổ trợ trực tuyến


   

         THI TUYỂN CHỨC DANH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ ĐỐI VỚI TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
    

     Ngày 02 tháng 3 năm 2015, Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức khai mạc kỳ thi tuyển 02 chức danh Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chức danh Trưởng Phòng Phát triển công nghệ thuộc Trung tâm Công nghệ thông tin.

  Xem chi tiết . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   
    Các tin tức khác cùng chủ đề . . . .
  THI TUYỂN CHỨC DANH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ ĐỐI VỚI TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
  ĐẠI HỘI CHI BỘ VĂN PHÒNG SỞ LẦN THỨ V NHIỆM KỲ 2015-2017
  TÀI LIỆU ÔN THI TUYỂN CÔNG CHỨC NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2015
  DỰ THẢO BÁO CÁO HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2014
   [ Xem tất cả tin trong chủ đề nầy ] 156
    Các tin tức mới nhất . . . .
  NGHỊ ĐỊNH 04/2015/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ
  QUYẾT ĐỊNH Số: 17/2014/QĐ-UBND CỦA UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
  THI TUYỂN CHỨC DANH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ ĐỐI VỚI TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
  ĐẠI HỘI CHI BỘ VĂN PHÒNG SỞ LẦN THỨ V NHIỆM KỲ 2015-2017
  THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỘI NGHỊ LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY SỞ TÀI NGUYÊ. . . . . .
  THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỘI NGHỊ LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM BAN GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI . . . . . .
  TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
  THI TUYỂN CHỨC DANH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ ĐỐI VỚI TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
    Ngày 02 tháng 3 năm 2015, Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức khai mạc kỳ thi tuyển 02 chức danh Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chức danh Trưởng Phòng Phát triển công nghệ thuộc Trung tâm Công nghệ thông tin.


  VĂN BẢN PHÁP LUẬT
  NGHỊ ĐỊNH 04/2015/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ
    
  Ngày 09 tháng 01 năm 2015 Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 04/2015/NĐ-CP về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

  THÔNG BÁO
  THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỘI NGHỊ LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM BAN GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2014
    Ngày 29 tháng 12 năm 2014, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối vớiBan Giám đốc Sở năm 2014 theo Công văn số 847-CV/TU ngày 11/12/2014 v/v triển khai thực hiện Quy định số 262-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 25-HD/BTCTU ngày 12/12/2014 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.


  CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
  BÁO CÁO TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
    
  Báo cáo tổng kết phong trào thi đua thực hiện công tác cải cách hành chính đầu năm 2014 và phương hướng năm 2015  DỰ ÁN NGÀNH
  TRIỂN KHAI DỰ ÁN GIS
    Triển khai dự án gis 2014 theo quyết định UBND Tỉnh tại Văn phòng đăng ký thành phố Cao Lãnh nhằm phục vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh.


  @ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
  Cơ quan chủ quản: Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Tháp
  Trưởng Ban Biên tập: Võ Minh Tâm - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp  Design 9/2013
  Trụ sở : QL30, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  Điện thoại : 0673.853146, Fax: 0673.851838,  Email : sotnmt@dongthap.gov.vn 
  © Ghi rõ nguồn www.stnmt.dongthap.gov.vn Khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
  Xây dựng và phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin    Lượt truy cập : 102966  Online :  1