TRANG CHỦ GIỚI THIỆU HỎI VÀ ĐÁP TỔ CHỨC GÓP Ý DỰ THẢO VB
 • QUY HOẠCH
 • HỘP THƯ
  HỎI ĐÁP
  Văn Bản Pháp Luật Trung Ương-Địa Phương


         GÓP Ý DỰ THẢO BÁO CÁO TỔNG KÊT THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2016 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2017 CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
       

  Dự tháo Báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và kế hoạch công tác năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp

  Xem chi tiết . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      Các tin tức khác cùng chủ đề . . . .
  LỄ TRAO TẶNG HUY HIỆU 30 NĂM TUỔI ĐẢNG
  KẾT LUẬN THANH TRA SỐ 151/KL-TTr.TNMT CỦA THANH TRA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
  CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN THI SÁT HẠCH TRÌNH ĐỘ CÔNG CHỨC CẤP XÃ VỀ LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI. . . . . .
  KẾT LUẬN SỐ 148/KL-TTr.TNMT CỦA THANH TRA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
   [ Xem tất cả tin trong chủ đề nầy ] 304
    Các tin tức mới nhất . . . .
  THÔNG TƯ SỐ 174/2016/TT-BTC CỦA BỘ TÀI CHÍNH
  THÔNG TƯ 143/2016/TT-BTC CỦA BỘ TÀI CHÍNH
  GÓP Ý DỰ THẢO BÁO CÁO TỔNG KÊT THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2016 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2017 CỦ. . . . . .
  LỄ TRAO TẶNG HUY HIỆU 30 NĂM TUỔI ĐẢNG
  THÔNG BÁO CÔNG KHAI TÊN TỔ CHỨC, TÊN LOẠI KHOÁNG SẢN VÀ VỊ TRÍ KHU VỰC ĐỀ NGHỊ THĂM DÒ. . .
  THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐỔI TÊN ĐƠN VỊ TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜN. . .
  TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
  GÓP Ý DỰ THẢO BÁO CÁO TỔNG KÊT THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2016 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2017 CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
    

  Dự tháo Báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và kế hoạch công tác năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp  VĂN BẢN PHÁP LUẬT
  THÔNG TƯ SỐ 174/2016/TT-BTC CỦA BỘ TÀI CHÍNH
    

  Ngày 28 tháng 10 năm 2016 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 174/2016/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Điểm a, Khoản 4, Điều 6 Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên.


  CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
  BÁO CÁO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2015 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2016
    
  Ngày 20 tháng 11 năm 2015 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Báo cáo số 420/BC-STNMT về việc cải cách hành chính năm 2015 và phương hướng năm 2016


  THÔNG BÁO
  THÔNG BÁO CÔNG KHAI TÊN TỔ CHỨC, TÊN LOẠI KHOÁNG SẢN VÀ VỊ TRÍ KHU VỰC ĐỀ NGHỊ THĂM DÒ KHOÁNG SẢN
    

  Ngày 25 tháng 4 năm 2016, Phòng Tài nguyên nước và Khoáng sản tiếp nhận 02 hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản của Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp  @ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
  Cơ quan chủ quản: Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Tháp
  Trưởng Ban Biên tập: Võ Minh Tâm - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp  Design 9/2013
  Trụ sở : QL30, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  Điện thoại : 0673.853146, Fax: 0673.851838,  Email : sotnmt@dongthap.gov.vn 
  © Ghi rõ nguồn www.stnmt.dongthap.gov.vn Khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
  Xây dựng và phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường    Lượt truy cập : 275688  Online :  12