TRANG CHỦ GIỚI THIỆU HỎI VÀ ĐÁP TỔ CHỨC GÓP Ý DỰ THẢO VB   
 • QUY HOẠCH
 • HỘP THƯ
  HỎI ĐÁP
  Hổ trợ trực tuyến
         THÔNG BÁO CÁC TỔ CHỨC ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ THĂM DÒ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT, NƯỚC MẶT..
    

    

  Ngày 22 tháng 01 năm 2016 Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo các tổ chức đủ điều kiện hành nghề lập dự án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nưới dưới đất, nước mặt, xả nước thải vào nguồn nước.

  Xem chi tiết . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      Các tin tức khác cùng chủ đề . . . .
  THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỘI NGHỊ LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY SỞ TÀI NGUYÊ. . . . . .
  THÔNG BÁO TÊN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ THĂM DÒ KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP
  THÔNG BÁO TÊN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ THĂM DÒ KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP
  THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỘI NGHỊ LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM BAN GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI . . . . . .
   [ Xem tất cả tin trong chủ đề nầy ] 200
    Các tin tức mới nhất . . . .
  THÔNG TƯ SỐ 116/2015/TT-BTC CỦA BỘ TÀI CHÍNH
  THÔNG TƯ 33/2015/TT-BCA CỦA BỘ CÔNG AN
  TÀI LIỆU HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2016
  TÀI LIỆU TỔNG KẾT NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
  THÔNG BÁO CÁC TỔ CHỨC ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ THĂM DÒ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC DƯỚ. . . . . .
  THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỘI NGHỊ LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY SỞ TÀI NGUYÊ. . . . . .
  TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
  TÀI LIỆU HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2016
    

  Ngày 26 tháng 01 năm 2016 Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2016 (Có tài liệu kèm theo)  VĂN BẢN PHÁP LUẬT
  THÔNG TƯ SỐ 116/2015/TT-BTC CỦA BỘ TÀI CHÍNH
    Ngày 11 tháng 8 năm 2015 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 116/2015/TT-BTC quy định công tác quản lý tài chính đối với việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến các Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước

  CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
  BÁO CÁO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2015 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2016
    
  Ngày 20 tháng 11 năm 2015 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Báo cáo số 420/BC-STNMT về việc cải cách hành chính năm 2015 và phương hướng năm 2016


  THÔNG BÁO
  THÔNG BÁO CÁC TỔ CHỨC ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ THĂM DÒ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT, NƯỚC MẶT..
    

  Ngày 22 tháng 01 năm 2016 Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo các tổ chức đủ điều kiện hành nghề lập dự án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nưới dưới đất, nước mặt, xả nước thải vào nguồn nước.  DỰ ÁN NGÀNH
  TRIỂN KHAI DỰ ÁN GIS
    Triển khai dự án gis 2014 theo quyết định UBND Tỉnh tại Văn phòng đăng ký thành phố Cao Lãnh nhằm phục vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh.


  @ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
  Cơ quan chủ quản: Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Tháp
  Trưởng Ban Biên tập: Võ Minh Tâm - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp  Design 9/2013
  Trụ sở : QL30, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  Điện thoại : 0673.853146, Fax: 0673.851838,  Email : sotnmt@dongthap.gov.vn 
  © Ghi rõ nguồn www.stnmt.dongthap.gov.vn Khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
  Xây dựng và phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin    Lượt truy cập : 186725  Online :  10