TRANG CHỦ GIỚI THIỆU HỎI VÀ ĐÁP TỔ CHỨC GÓP Ý DỰ THẢO VĂN BẢN   
 • QUY HOẠCH
 • HỘP THƯ
  HỎI ĐÁP
  Hổ trợ trực tuyến


   

         TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN ĐỐI VỚI DỰ THẢO BỘ LUẬT HÌNH SỰ (SỬA ĐỔI)
    

     Ngày 27 tháng 8 năm 2015 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 1751/STNMT-VP về việc tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)

  Xem chi tiết . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   
    Các tin tức khác cùng chủ đề . . . .
  TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN ĐỐI VỚI DỰ THẢO BỘ LUẬT HÌNH SỰ (SỬA ĐỔI)
  NGHỊ ĐỊNH SỐ 46/2015/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ
  QUYẾT ĐỊNH 16/2015/QĐ-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
  NGHỊ ĐỊNH 04/2015/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ
   [ Xem tất cả tin trong chủ đề nầy ] 180
    Các tin tức mới nhất . . . .
  TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN ĐỐI VỚI DỰ THẢO BỘ LUẬT HÌNH SỰ (SỬA ĐỔI)
  NGHỊ ĐỊNH SỐ 46/2015/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ
  KẾT LUẬN THANH TRA VỀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
  DANH SÁCH GIỚI THIỆU ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
  THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỘI NGHỊ LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY SỞ TÀI NGUYÊ. . . . . .
  THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỘI NGHỊ LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM BAN GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI . . . . . .
  TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
  KẾT LUẬN THANH TRA VỀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
    Ngày 05 tháng 8 năm 2015 Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kết luận Thanh tra số 126/KL-TTr về việc thanh tra nội dung cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất


  VĂN BẢN PHÁP LUẬT
  TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN ĐỐI VỚI DỰ THẢO BỘ LUẬT HÌNH SỰ (SỬA ĐỔI)
    Ngày 27 tháng 8 năm 2015 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 1751/STNMT-VP về việc tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)

  THÔNG BÁO
  THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỘI NGHỊ LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM BAN GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2014
    Ngày 29 tháng 12 năm 2014, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối vớiBan Giám đốc Sở năm 2014 theo Công văn số 847-CV/TU ngày 11/12/2014 v/v triển khai thực hiện Quy định số 262-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 25-HD/BTCTU ngày 12/12/2014 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.


  CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
  BÁO CÁO TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
    
  Báo cáo tổng kết phong trào thi đua thực hiện công tác cải cách hành chính đầu năm 2014 và phương hướng năm 2015  DỰ ÁN NGÀNH
  TRIỂN KHAI DỰ ÁN GIS
    Triển khai dự án gis 2014 theo quyết định UBND Tỉnh tại Văn phòng đăng ký thành phố Cao Lãnh nhằm phục vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh.


  @ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
  Cơ quan chủ quản: Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Tháp
  Trưởng Ban Biên tập: Võ Minh Tâm - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp  Design 9/2013
  Trụ sở : QL30, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  Điện thoại : 0673.853146, Fax: 0673.851838,  Email : sotnmt@dongthap.gov.vn 
  © Ghi rõ nguồn www.stnmt.dongthap.gov.vn Khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
  Xây dựng và phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin    Lượt truy cập : 164607  Online :  5