TRANG CHỦ GIỚI THIỆU HỎI VÀ ĐÁP TỔ CHỨC THÔNG TIN NỘI BỘ   
 • QUY HOẠCH
 • HỘP THƯ
  HỎI ĐÁP

             
    Xem
  quy trình hồ sơ

            

  Tra cứu
  thông tin hồ sơ
  Hổ trợ trực tuyến


   

         THÔNG TƯ SỐ 18/2015/TT-BTNMT CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
    

     Ngày 16 tháng 4 năm 2015 Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 18/2015/TT-BTNMT quy định xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tài nguyên và Môi trường"

  Xem chi tiết . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   
    Các tin tức khác cùng chủ đề . . . .
  THÔNG TƯ SỐ 18/2015/TT-BTNMT CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
  THÔNG TƯ SỐ 31/2014/TT-BTNMT CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
  THÔNG TƯ SỐ 38/2014/TT-BTNMT CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
  THÔNG TƯ SỐ 52/2014/TT-BTNMT CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
   [ Xem tất cả tin trong chủ đề nầy ] 169
    Các tin tức mới nhất . . . .
  THÔNG TƯ SỐ 18/2015/TT-BTNMT CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
  THÔNG TƯ SỐ 31/2014/TT-BTNMT CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
  CÂU HỎI TUYỂN CÔNG CHỨC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CẤP XÃ
  ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẾN THĂM VƯỜN QUỐC GIA TRÀ. . . . . .
  THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỘI NGHỊ LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY SỞ TÀI NGUYÊ. . . . . .
  THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỘI NGHỊ LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM BAN GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI . . . . . .
  TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
  CÂU HỎI TUYỂN CÔNG CHỨC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CẤP XÃ
    Ngày 14 tháng 4 năm 2015 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 68/QĐ-STNMT về việc công nhận ngân hàng câu hỏi thi tuyển công chức tài nguyên và môi trường cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp


  VĂN BẢN PHÁP LUẬT
  THÔNG TƯ SỐ 18/2015/TT-BTNMT CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
    Ngày 16 tháng 4 năm 2015 Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 18/2015/TT-BTNMT quy định xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tài nguyên và Môi trường"

  THÔNG BÁO
  THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỘI NGHỊ LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM BAN GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2014
    Ngày 29 tháng 12 năm 2014, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối vớiBan Giám đốc Sở năm 2014 theo Công văn số 847-CV/TU ngày 11/12/2014 v/v triển khai thực hiện Quy định số 262-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 25-HD/BTCTU ngày 12/12/2014 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.


  CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
  BÁO CÁO TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
    
  Báo cáo tổng kết phong trào thi đua thực hiện công tác cải cách hành chính đầu năm 2014 và phương hướng năm 2015  DỰ ÁN NGÀNH
  TRIỂN KHAI DỰ ÁN GIS
    Triển khai dự án gis 2014 theo quyết định UBND Tỉnh tại Văn phòng đăng ký thành phố Cao Lãnh nhằm phục vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh.


  @ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
  Cơ quan chủ quản: Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Tháp
  Trưởng Ban Biên tập: Võ Minh Tâm - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp  Design 9/2013
  Trụ sở : QL30, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  Điện thoại : 0673.853146, Fax: 0673.851838,  Email : sotnmt@dongthap.gov.vn 
  © Ghi rõ nguồn www.stnmt.dongthap.gov.vn Khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
  Xây dựng và phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin    Lượt truy cập : 123765  Online :  3