TRANG CHỦ GIỚI THIỆU HỎI VÀ ĐÁP TỔ CHỨC GÓP Ý DỰ THẢO VB   
 • QUY HOẠCH
 • HỘP THƯ
  HỎI ĐÁP
  Hổ trợ trực tuyến   

         BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2015 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2015
    

    

  Ngày 19 tháng 11 năm 2015 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Báo cáo số 417/BC-STNMT về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 và phương hướng năm 2016

  Xem chi tiết . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   
    Các tin tức khác cùng chủ đề . . . .
  BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2015 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG N. . . . . .
  BÁO CÁO TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
  BÁO CÁO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2014 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2015
  BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ
   [ Xem tất cả tin trong chủ đề nầy ] 191
    Các tin tức mới nhất . . . .
  THÔNG TƯ SỐ 116/2015/TT-BTC CỦA BỘ TÀI CHÍNH
  THÔNG TƯ 33/2015/TT-BCA CỦA BỘ CÔNG AN
  BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ ĐẢNG VIÊN
  DỰ THẢO BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2015 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2016
  THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỘI NGHỊ LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY SỞ TÀI NGUYÊ. . . . . .
  THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỘI NGHỊ LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM BAN GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI . . . . . .
  TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
  BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ ĐẢNG VIÊN
    Ngày 20 tháng 11 năm 2015 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 2488/STNMT-VP về việc hướng dẫn bổ sung việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức và đánh giá chất lượng đảng viên  năm 2015


  VĂN BẢN PHÁP LUẬT
  THÔNG TƯ SỐ 116/2015/TT-BTC CỦA BỘ TÀI CHÍNH
    Ngày 11 tháng 8 năm 2015 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 116/2015/TT-BTC quy định công tác quản lý tài chính đối với việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến các Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước
  CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
  BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2015 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2015
    

  Ngày 19 tháng 11 năm 2015 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Báo cáo số 417/BC-STNMT về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 và phương hướng năm 2016  DỰ ÁN NGÀNH
  TRIỂN KHAI DỰ ÁN GIS
    Triển khai dự án gis 2014 theo quyết định UBND Tỉnh tại Văn phòng đăng ký thành phố Cao Lãnh nhằm phục vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh.


  THÔNG BÁO
  THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỘI NGHỊ LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM BAN GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2014
    Ngày 29 tháng 12 năm 2014, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối vớiBan Giám đốc Sở năm 2014 theo Công văn số 847-CV/TU ngày 11/12/2014 v/v triển khai thực hiện Quy định số 262-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 25-HD/BTCTU ngày 12/12/2014 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.


  @ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
  Cơ quan chủ quản: Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Tháp
  Trưởng Ban Biên tập: Võ Minh Tâm - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp  Design 9/2013
  Trụ sở : QL30, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  Điện thoại : 0673.853146, Fax: 0673.851838,  Email : sotnmt@dongthap.gov.vn 
  © Ghi rõ nguồn www.stnmt.dongthap.gov.vn Khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
  Xây dựng và phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin    Lượt truy cập : 180695  Online :  7